Rutiner tävlingsdagar

Här kan du läsa om rutiner kring tävling och parkering på stallbacken.


Parkeringsinformation stallbacken 2024

 • På inre stallbacke är parkering ej tillåten. Av- och pålastning är tillåtet.
 • Förbud att köra in emellan stallängorna.
 • Av- och pålastning kan ske vid LED-skylt för boxar mot E18 och emellan stallar: Stallporten, Box F-I, Stall A-D och box X-15 och uppåt.
 • Parkering av hästtransport bil+hästsläp vid plats mot E18 framför gamla stallbyggnaden annars utanför stallbacken mot E18.
 • Endast korta b-hästbussar är tillåtna att parkeras framför nya Travskolan. Bygget är pausat under tävlingsdagar & inhägnat.
 • Egen kuskparkering finns på stora parkeringen.
 • Ordningen är viktig för allas trevnad och helt avgörande vid brand och olycka.

Rutiner tävlingsdagar

 • Veterinär finns vid veterinärstallet på E18-sidan av stallområdet eller i besiktningsvolten. Veterinären övervakar provstarterna.
 • Identifiering sker i gäststallarna från och med två timmar före lopp 1. Provtagningspersonalen möter upp vid hästens boxplats.
 • Dopingprov. Häst som ska dopingtestas möts av provtagningspersonal när den lämnar banan efter loppet.
 • Nummerbrickor hämtas i inskrivningen och återlämnas där, väl rengjorda, senast 15 minuter efter sista loppet.
 • Skoinformation ska inrapporteras till inskrivningen senast 15 min före lopp 1.
 • Alkotest genomförs på alla körsvenner i samtliga lopp.
 • Värmning får ske fram till defilering i aktuellt lopp. Iakttag försiktighet om prisceremoni pågår. Icke startande häst får värmas fram till defilering av kvallopp och ska bära ”EJ-vojlock”. Värmning i bakvarv endast i de tre yttersta spåren.
 • Defilering, i regel sju minuter efter målgång i föregående lopp. Samling på besiktningsvolten på innerplan. Defilering i högervarv till 200 meterspålen, direkt följt av provstart. Häst bör vara uppcheckad, men huvudstång får inte vara anspänd.
 • Provstart med bil en timme före start av lopp 1.
 • Prisceremoni äger rum vid vinnartribunen mitt emot måldomartornet.
 • Diskvalifikation ropas ut i högtalaren och hästens nummerbricka hängs ut på bandomartornet.
  Sjukvårdare finns i måldomartornet


infoarjang@arjang.travsport.se