För aktiva & hästägare

Rutiner

 • Veterinär finns vid veterinärstallet på E18-sidan av stallområdet eller i besiktningsvolten. Veterinären övervakar provstarterna.
 • Identifiering sker i gäststallarna från och med två timmar före lopp 1. Provtagningspersonalen möter upp vid hästens boxplats.
 • Dopingprov. Häst som ska dopingtestas möts av provtagningspersonal när den lämnar banan efter loppet.
 • Nummerbrickor hämtas i inskrivningen och återlämnas där, väl rengjorda, senast 15 minuter efter sista loppet.
 • Skoinformation kan också inrapporteras i inskrivningen.
 • Alkotest genomförs på alla körsvenner i samtliga lopp.
 • Vid montékval ska ryttare uppvisa hjälm och skyddsväst vid inskrivningen.
 • Värmning får ske fram till defilering i aktuellt lopp. Iakttag försiktighet om prisceremoni pågår. Icke startande häst får värmas fram till defilering av kvallopp och ska bära ”EJ-vojlock”. Värmning i bakvarv endast i de tre yttersta spåren.
 • Defilering, i regel sju minuter efter målgång i föregående lopp. Samling på besiktningsvolten på innerplan. Defilering i högervarv till 200 meterspålen, direkt följt av provstart. Häst bör vara uppcheckad, men huvudstång får inte vara anspänd.
 • Provstart med bil en timme före start av lopp 1.
 • Prisceremoni äger rum vid vinnartribunen mitt emot måldomartornet och vid speciella tillfällen i vinnarcirkeln 20 meter från mållinjen.
 • Diskvalifikation ropas ut i högtalaren och hästens nummerbricka hängs ut på bandomartornet.
 • Sjukvårdare finns vid måldomartornet/publikplats.

Provlopp

Provloppen startar v 34 22 Augusti. Anmälan tisdagen innan aktuell dag senast klockan 10:00..

Uppge gärna tempot som du önskar i första och andra hand. Tempon som körs: 1,21, 1,25, 1,30, 1,35, 1,40, 1,45 och 2-åringslopp om intresse finns.

Bli hästägare

För att bli andelsägare i en av Årjängstränarnas hästar kontakta antingen Johanna Karlin, travbanechef, på
073-8341776, johanna.karlin@arjang.travsport.se, eller Viktoria Runesson, administration/sportassistent, på
076-8215967 . viktoria.runesson@arjang.travsport.se.