Föreningsstämma - Nordmarkens Travsällskap

Föreningsstämma - Nordmarkens Travsällskap

Sportkontoret och styrelsen bjuder in till årliga föreningsstämman för föreningen bakom Årjängstravet, Nordmarkens Travsällskap, torsdag 20 april kl. 19.00. Plats: Nordiska Travmuseet

Anmälan till sportkontoret senast måndag 17 april, 0573-711545 eller infoarjang@arjang.travsport.se.

Vi bjuder på smörgåstårta samt dessert och kaffe.

Kvällens gäst är Håkan Arvidsson som intervjuas av Even Elvenes om sin resa med San Moteur. Håkan välkomnar frågor från er i publiken.

Håkan Arvidsson och Björn Goop glada.jpg

Information från valberedningen

 

STYRELSEVAL

Ledamöterna för omval till årsstämma 2023:
Marita Arvidsson
Jörgen Pettersson
Peter Strömberg
Annika Våler

Valberedningen föreslår:

Omval på samtliga fyra till årsstämma 2027.

Föreningsrevisorer
Valberedningens förslag till revisorer är Sofia Grönqvist och Peter Ek som båda är auktoriserade revisorer från PWC.

Valberedningen består av:
Sune Öjstrand (ordf), Tommy Eriksson, Bjarne Albinsson och Maria Svala

Eventuella motförslag ska inkomma till valberedningen eller sportkontoret senast 12 dagar innan årsstämman.

ARVODEN STYRELSEN
Förslaget är samma som föregående år.

Ordförande - 1/3 prisbasbelopp per år (2023 är det 17 833 kr)
Övriga ledamöter - 1 % prisbasbelopp per möte (2023 är det 535 kr)
Ordinarie föreningsrevisor - 1 % prisbasbelopp per år (2023 är det 535 kr)
Reseersättning till styrelsemöten vid mer än 4 mil enkel väg.

Övrig representation - Om ledamot representerar sällskapet på möten och liknande gäller ST:s mall för arvoden (2300 kr för heldag och 1150 för halvdag 2023) samt reseersättning som för ordinarie personal.

Nya medlemmar välkomnas till föreningen för 200 kronor. Swish 123 043 90 67 eller bg 482-1971.