Resultat provlopp 200812

Startlista Provlopp 200812

Provlopp framöver:
Onsdag 19 aug – ej 26 aug p.g.a. trav 27 aug
2 sep – 9 sep – ej 16 sep p.g.a. trav 18 sep.
Anmälan fram till tisdag dagen före kl. 10.00 till 0573-71 15 45 eller
infoarjang@arjang.travsport.se