Årjängstravet har beviljats investeringsbidrag från Årjängs kommun till nya Travskolan

Årjängstravet har under en längre tid arbetat med ett stort projekt, att bygga ett nytt tillgänglighetsanpassat utbildningsstall för Travskolan. I dagarna klubbade kommunstyrelsen igenom investeringsbidrag på 2,4 miljoner vilket tar Årjängstravet ett stort kliv närmare slutmålet.


Under hösten 2021 beviljades Årjängstravet 4 miljoner i bidrag av Allmänna Arvsfonden och sedan dess har föreningen arbetat med att säkra resten av finansieringen, arbetat med placering och ritningar, offerter, anbud och bygglov samt förankring.

– Nu är vi inte långt ifrån att vara i hamn med hela finansieringen. Projektet är på omkring 8 miljoner och nu är det bara 300 000 kronor kvar. Nu kommer vi kraftsamla det sista och gå ut till det lokala näringslivet och be om den sista hjälpen för att nå hela vägen fram säger Johanna Karlin, travbanechef.

En nytt tillgänglighetsanpassat utbildningsstall möjliggör en kvalitetssäkring av nuvarande verksamhet för Travskolan där nuvarande lokaler är trånga och saknar personutrymmen. Det möjliggör en bättre arbetsmiljö för människor och hästar, både personal och deltagare. Det största en ny byggnad möjliggör är att kunna välkomna nya målgrupper som idag inte kan delta i verksamheten på ett kvalitativt sätt. 

– Det känns fantastiskt att kunna utveckla och bredda verksamheten genom tillgänglighetsanpassade lokaler och vi är mycket tacksamma för det beviljade bidraget från kommunen, avslutar Johanna.

För ytterligare information kontakta:

Johanna Karlin, Travbanechef
johanna.karlin@arjang.travsport.se
0573-63 85 61

Publicerad fredag 9 juni 2023. infoarjang@arjang.travsport.se