Stallbacken 2025 - Tyck till

Nu har projektet Stallbacken 2025 kommit ganska långt i processen. Två work-shops och referensgruppsmöten har avklarats samt en summerande work-shop torsdag 23 juni.


Arbete har parallellt gjorts med sammanställningar av det som uppkommit på work-shopsen och möten har hållits med experter på bygg/arkitektur - Fridh och Hell, stallar och djurhållning - Hushållningssällskapet, Svensk Travsport - Säba, och planarkitekt på kommun.

Alla som deltagit på work-shopsen har haft möjlighet att tycka till under processen och nu ger vi medlemmar och aktiva en sista chans innan inriktningsbeslut tas.

Här nedan kan du ta del av det sammanfattande materialet:

Klicka för att se en visningsversion med visualiseringar av två förslag på placering av travskola och visualiseringsbilder på hur det kan se ut.

Klicka för att se SWOT-analys på de två förslagen.

Klicka för att se utvecklingslistan med behov utifrån fokusområden prioriterade i måste, bör och önskvärt.


Du har nu en sista chans att lämna feedback på placering av nya Travskolan och på utvecklingslistan.

Mejla infoarjang@arjang.travsport.se eller lämna in på papper till sportkontoret och svara utifrån nedanstående frågeställningar:

Vad tänker du om de två förslagen till placering av nya Travskolan?
Kommentera gärna och prioritera förslagen i ordning.
Har vi missat några styrkor, svagheter, möjligheter eller risker? Kommentera

Vad tänker du om behoven som finns på utvecklingslistan?
Saknas något? Är något placerat på fel ställe enligt dig? Ska något bort helt och hållet?
Kommentera  

Senast fredag 1 juli kl. 12.00 önskar vi ditt inspel.

Nästa steg i processen är ett inriktningsbeslut och efter semestern blir dags att börja kalkylera på kostnader och intensifiera arbetet med att säkra finansieringen och skapa en prioriteringslista.

 

Publicerad fredag 24 juni 2022. infoarjang@arjang.travsport.se