Höstmöte torsdag 21 oktober

NORDMARKENS TRAVSÄLLSKAP

Sportkontoret och styrelsen bjuder in till höstmöte på Travmuseet för föreningen Nordmarkens Travsällskap torsdag 21 oktober kl. 19.30. Vi gästas utav Remy Nilsson som är ledamot i Svensk Travsports styrelse. Vi börjar kvällen med smörgåstårta vid 19 och kaffe med något gott till.

Möte med travklubbarna kommer att ske före kl. 18.00. 


Anmälan om deltagande sker till sportkontoret senast måndag 18 oktober kl 12.00. 0573-71 15 45 eller via mejl till infoarjang@arjang.travsport.se


Varmt välkomna!

 

Dagordning Höstmöte

1) Val av ordförande vid höstmötet,

2) Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid mötet,

3) Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera höstmötets protokoll och att tillika vara rösträknare,

4) Fastställande av röstlängd,

5) Fastställande av medlemsavgift och förfallodag för kommande räkenskapsår,

6) Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast två veckor före höstmöte,

7) Från styrelsen hänskjutna förslag,

8) Ev. ärenden enligt §§ 10, 30 och 31.

Publicerad onsdag 13 oktober 2021. infoarjang@arjang.travsport.se