Positivt dialogmöte kring kallblodstävlandet

I onsdags bjöd banorna från regionen ihop med lokala Sleipner in till ett dialogmöte om kallblodstävlandet i regionen och närmare 35 personer valde att delta.


Från banorna deltog Ken Karlsson, sportchef Färjestadstravet, Johanna Karlin, travbanechef Årjängstravet, Kaj Närhinen propositionsskrivare för Årjängstravet, Göran Svensson, sportchef Åmålstravet, Claes Broberg, Svensk Travsport, Johan Abenius, ordförande i lokala Sleipner och Marita Arvidsson ordförande riks Sleipner.

Claes Broberg som är relativt ny ansvarig för kallblodsporten presenterade sig och hade en dragning om kallblodssporten utifrån Svensk Travsports perspektiv. Presentationen innehöll bland annat information om propositionsmallen, fördel ston, kallblodskommitténs arbete och hur Svensk Travsport arbetar i stort kring kallblodssporten. Frågor ställdes under mötets gång och besvarades så gott det var möjligt och alla uppslag noterades. 

Johanna Karlin presenterade sedan statistik kring kallbloden i regionen för att ge en bild av hur det ser ut med hästunderlaget. Även tävlingsstatistik redogjordes det för. 

Statistiken visar 250 st kallblod i regionen. Av dessa är 205 st 3 år eller äldre och av dessa har 127 st tjänat 500 kr eller mer och 94 st har godkänt kval eller startat, alltså är aktiva starthästar i november 2021. 78 st, 38 % av alla kallblod som är tre år och äldre har inte tjänat 1 kr i år i oktober månad. Vi behöver få ut fler aktiva kallblod till start och det var mötet överens om. Vår region står inte ut enligt Claes men det finns ett arbete att göra för att få ut de oaktiva hästarna till start.

Klicka för att kolla in presentationen och statistiken från mötet.

Banorna och Claes/ST hade innan innan mötet haft erfarenhetsutbytes-möte med norska DNT som berättade om sitt arbetssätt kring kallblodssporten. Johanna informerade därför även om Norges synsätt på mötet.

Projektet TILL START diskuterades som mötesdeltagarna var överens om är en bra väg framåt. Banorna arbetar med ett gemensamt omtag kring projektet i samarbete med Svensk Travsport där målet är nystart med förbättrat innehåll och fler gemensamma aktiviteter 2022.

Efter informationsgenomgångarna var det dags för fika och grupparbete där deltagarna själva eller i grupp kunde skriva ner idéer och tankar.

Diskussionsområden:
-Tävlingsutbyte Norge - Åt båda håll
-Tävlingserbjudande och propositioner (Förslag, tidslopp, handicap, osv)
-Hästunderlaget
-Kallblodssporten kring rekrytering, unga/amatör/lärling
-Engagemang i Sleipner och övriga synpunkter

Allt material samlades in och kommer sammanställas och arbetas vidare med. Mötesdeltagarna samlades sedan slutligt och gick igenom vilka priofrågor man hade. 

Resultatet blev att många tyckte ungefär samma och att fokus ska ligga på starttillfällen. Friare proppar där målet är fler hästar till start och att man ska ha en rimlig chans är viktigt. Bättre samarbete banor emellan för att minska krockar. Mötesdeltagarna var positiva till att testa "Norge-modellen" med olika tidslopp och lägre stängning vid startprissummor, men även kombinerade proppar med startprissummor och tider med lägre prispengar. Fler tillägg i loppen och längre distanser önskades också. Alla var överens om att vi tillsammans behöver sprida de delningsmöjligheterna som finns om många anmäler till ett lopp. 

Efter dialogmötet träffades banorna, lokala Sleipner och Claes/ST. Gruppen var överens om att jobba vidare nu och sammanställa deltagarnas åsikter och tankar och Claes tar med sig det vidare till ST sen. Gemensamma målet är att få testa lite nya vägar 2022. 

Känslan är positiv och det känns inspirerande inför nästa år!

Johanna Karlin
Årjängstravet