NYA REGLER – Registrera anläggning Jordbruksverket

Nya EU-regler kallat djurhälsoförordningen börjar gälla från 21 april som säger att alla anläggningar som håller djur ska anmälas samt djuren som hålls där.


Du kan använda e-tjänst på Jordbruksverkets hemsidan och de skriver:

I e-tjänsten ska du som driver en anläggning med landlevande djur eller hanterar avelsmaterial registrera anläggningen. Du ska registrera vilka arter du håller, hur stor anläggningen är, var den ligger och hur många djur du avser att hålla. Läs om vad som är nytt här på sidan.

Detta betyder att ni alla som har hästar hemma måste agera och göra denna registrering. Vi på Årjängstravet har påbörjar vår registrering, gör det du också redan idag!

Klicka på länken nedan för mer information och registrering.