Publikfrågan - En uppdatering med sikte på 11 juni

Igår hölls en digital presskonferens med Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Besked för kommande period lämnades och det blir inga lättnader före tidigast 1 juni vilket betyder att nuvarande nationella restriktioner för utomhusevent och restaurang förlängdes.


Regeringen har beslutat om en mer träffsäker anpassning av deltagartaken för olika arrangemang, utifrån risken för trängsel och smittspridning av covid-19, ska införas den 1 juni. 

För inomhusarrangemang ska deltagartaket som huvudregel fortsättningsvis vara åtta deltagare. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 50 deltagare tillåtas. För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta förutsatt att deltagarna inte anvisas en sittplats, då upp till 500 deltagare kan tillåtas. (regeringen.se)
 
Vi på Årjängstravet fortsätter arbeta med olika scenarier på publikplatsen där förhoppningen finns att drive-in ska godtas för regleringen om 500 personer. Om inte det tillåts är det 100 personer utomhus som blir aktuellt för vår arena. Vi kommer tillsammans med övriga banor och ST tolka restriktionerna och arbeta vidare under kommande vecka. 
 
En särskild begränsning införs för motionslopp och liknande idrottstävlingar, där högst 150 utövare får delta samtidigt. (regeringen.se)
 
Ovanstående reglering betyder att vår provloppsverksamhet kan komma igång igen från 1 juni...
 
Folkhälsomyndigheten kommer ha möjlighet att besluta om sänkta deltagartak regionalt. Länsstyrelserna har även fortsatt möjlighet att i enskilda fall besluta om begränsningar av evenemang om det förekommer en omfattande smittspridning, eller om det på goda grunder kan förutses. (regeringen.se)
 
och nästa stycke säger att det kan råda skilda restriktioner inom regionerna och att hur smittbilden ser ut i länet Värmland kan påverka oss lokalt till det sämre. Det gäller nu i slutspurten att vi alla håller i och håller ut lite till. Smittläget behöver gå ner så att vi kan få vår sommar mer fri.
 
De nuvarande nationella riktlinjerna för serveringsställen föreslogs förlängas till 31 maj, alltså gäller fortfarande 4 personer per bord för restaurang och det ska vara utrymt från kl. 20.30. En ändring av tid till 22.30 kan införas från 1 juni föreslår Folkhälsomyndigheten. (fhm.se) 
 
Vi kommer nu jobba mot en öppning av publikplatsen utomhus och restauranger 11 juni, en fredagkväll som kan bli första tävlingsdagen med publik för oss sedan 6 oktober 2019. Låt oss få återkomma med mer detaljerad information när vi har arbetat igenom, och det gäller även Stortravet 16-17 juli. 
 
Trevlig Kristi Flygare!
Johanna Karlin, travbanechef