Provlopp tisdag 1 juni, första start kl 18.00


Startlista 1 juni

Kul att vi är igång igen med provloppskvällar 😊 Nästa vecka kör vi onsdag igen som vanligt med anmälan på tisdag till Sportkontoret senast kl 10.00.

Antalet personer som samtidigt befinner sig på stallbacken får vara max 150.

Stallvakten är bemannad under hela tidsperioden.

Tidsperioden för provlopp räknas från 1 timme innan första start fram till 30 minuter efter sista
loppet.

Vem får komma in på stallbacken? Personer som deltar i provloppen eller annan träningskörning, och har en arbetsuppgift knuten till de hästar som befinner sig på stallbacken, har tillträde till stallbacken under tiden provloppen körs. Riktlinje: Max 2 personer per häst. (Sammanlagt får max 150 personer befinna sig på stallbacken).

Publikplatsen är öppen för publik på bänkar eller i bilar men man får INTE gå över till stallbacken.

Publicerad tisdag 1 juni 2021. infoarjang@arjang.travsport.se