Resultat provlopp 200812


1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg


Startlista Provlopp 200812

Provlopp framöver:
Onsdag 19 aug – ej 26 aug p.g.a. trav 27 aug
2 sep – 9 sep – ej 16 sep p.g.a. trav 18 sep.

Anmälan fram till tisdag dagen före kl. 10.00 till
0573-71 15 45 eller
infoarjang@arjang.travsport.se

Publicerad torsdag 13 augusti 2020. infoarjang@arjang.travsport.se