Program Nordmarks Härads Istrav och kval

Programmet till lördagens kval och istrav som arrangeras av Nordmarks Härads Travklubb finns att ta del av.