Istrav / Bygdetrav

När du anmäler till Istrav.
Anmälan till istrav under 2018 kommer att ske till Årjängs sekretariat oavsett om du ska starta på Årjäng eller Arvika. 
Tele: 0573-711 545

 

Allmänna regler

  1. Anmälningstiden utgår till Årjängstravet tisdag 09.00, (Karlanda onsdag) 0573-71 15 45, Arvikatravet när Vadjungen, Eda och Järnskog arrangerar 0570-509 00, 070-329 90 51. Även ponnyloppen ska anmälas till sekretariatet senast tisdag klockan 09.00. Proppar för ponny.
  2. Efteranmälningar mottages ej.
  3. Tävlingarna börjar klockan 11.00, alltid med ponnylopp först.
  4. Startavgift 50 kronor.
  5. De som ska köra lopp måste ha giltig tränar- eller körlicens. ST:s regler angående ålder för att köra lopp gäller samt att körsven ska ha av ST godkänd hjälm.
  6. Respektive klubb som kör tävlingar på banan i Årjäng, ska utan anmodan ställa upp med en eller flera personer på tävlingsdagens morgon och hjälpa vaktmästaren om det har snöat på natten samt hjälpa till med rengöring av boxar efter tävlingarna.
  7. Vid överanmälan medtages i första hand hästar från istravsregionen (de som har licens i Årjäng).
  8. Förordnad banveterinär ska finnas på tävlingsdagen. Sjukvårdare rekommenderas.
  9. Hästar med startförbud på grund av veterinära skäl kommer inte med i programmet.
  10. Se till att porten/dörren till parkeringen är stängd under tävlingarna så att skenande häst inte kan lämna stallbacken.