Istrav / Bygdetrav

När du anmäler till Istrav

Anmälan till istrav under 2018/2019 kommer att ske till Årjängs sekretariat oavsett om du ska starta på Årjängstravet eller Arvikatravet.
Tel: 0573-711 545
Mejl: infoarjang@arjang.travsport.se

  1. Anmälningstiden utgår till Årjängstravet tisdag kl: 10.00,  0573-71 15 45. Även ponnyloppen ska anmälas till sekretariatet senast tisdag klockan 10.00.
  2. Efteranmälningar mottages ej.
  3. Tävlingarna börjar klockan 11.00, alltid med ponnylopp först.
  4. Startavgift 50 kronor.
  5. De som ska köra lopp måste ha giltig tränar- eller körlicens. ST:s regler angående ålder för att köra lopp gäller samt att körsven ska ha av ST godkänd hjälm och säkerhetsväst.
  6. Respektive klubb som kör tävlingar på banan i Årjäng, ska utan anmodan ställa upp med en eller flera personer på tävlingsdagens morgon och hjälpa vaktmästaren om det har snöat på natten samt hjälpa till med rengöring av boxar efter tävlingarna.
  7. Vid överanmälan medtages i första hand hästar från istravsregionen (de som har licens i Årjäng).
  8. Förordnad banveterinär ska finnas på tävlingsdagen. Sjukvårdare rekommenderas.
  9. Hästar med startförbud kommer inte med i programmet.
  10. Se till att porten/dörren till parkeringen är stängd under tävlingarna så att skenande häst inte kan lämna stallbacken.

Säsongen 2018/2019

Järnskogs Trafvarsällskap Bygdetrav

Tävlingsschema

Järnskogs Travfarsällskap Bygdetrav 11 maj

Avklarade

16 Mars Nordmarks Härads Travklubb
Startlistor Nordmarks Härads Istrav
Resultat Nordmarks Härads Istrav

2 mars V:a Fågelviks Travklubb
Startlistor V:a Fågelviks Travklubb
Resultat V:a Fågelviks Travklubb

23 feb Blomskogs travklubb
Startlistor Blomskogs travklubb
Resultat Blomskogs travklubb

9 feb Töcksmarks travklubb
Startlistor Töcksmark 
Resultat Töcksmarks Travklubb

2 feb Vadljungens travklubb
Startlistor Vadljungen 190202

26 Jan Holmedals travklubb
Startlista Holmedal 190126
Resultat Holmedal 190126

5 jan Karlanda travklubb
Resultat Karlanda 5 januari
Startlistor Karlanda 5 januari

12 jan Eda travklubb
Resultat Eda 12 jan

Startlistor Silleruds bygdetrav
Resultat Silleruds bygdetrav

Propositioner Silleruds Bygdetrav 181124
PropositionerSillerudsBygdetrav

Säsongen 2017/2018

Prop för Silleruds Travklubbs dag 17-11-11

Prop för Karlanda Travklubb 18-01-06
Startlista Karlanda Istrav 18-01-06
Resultat Karlanda-18-01-06

Prop för Vadljungens Travklubb 18-01-13
Lista till Vadljundeg 18-01-13 

Prop för Eda Travklubb 18-01-20
Startlistor Eda Istrav 18-01-20

Prop för Holmedals Travklubb 18-01-27
Startlistor till Holmedals istrav 18-01-27
Resultat Holmedals istrav 18-01-27

Prop för Töcksmarks Travklubb 18-02-10
Startlistor Töcksmarks Istrav 18-02-10
Resultat Töcksmark Istrav 18-02-10

Prop för V:A Fågelviks Travklubb 18-02-24
Startlistor V:a Fågelvik 18-02-24
Resultat V:a Fågelvik istrav 18-02-24

Prop för Blomskogs Travklubb 18-03-10

Startlistor Blomskogs Travklubb  

Resultat Blomskog 18-03-10

Prop för Nordmarks Härads Travklubb
18-05-23 

Startlista Nordmarks härad bygdetrav180523

Resultat nordmarks härads travklubb

Propositioner Järnskogs Bygdetrav 180606