Istrav / Bygdetrav

När du anmäler till Istrav

Anmälan till istrav under 2018/2019 kommer att ske till Årjängs sekretariat oavsett om du ska starta på Årjängstravet eller Arvikatravet.
Tel: 0573-711 545
Mejl:
viktoria.runesson@arjang.travsport.se

Allmänna regler

  1. Anmälningstiden utgår till Årjängstravet tisdag kl: 10.00,  0573-71 15 45. Även ponnyloppen ska anmälas till sekretariatet senast tisdag klockan 10.00.
  2. Efteranmälningar mottages ej.
  3. Tävlingarna börjar klockan 11.00, alltid med ponnylopp först.
  4. Startavgift 50 kronor.
  5. De som ska köra lopp måste ha giltig tränar- eller körlicens. ST:s regler angående ålder för att köra lopp gäller samt att körsven ska ha av ST godkänd hjälm och säkerhetsväst.
  6. Respektive klubb som kör tävlingar på banan i Årjäng, ska utan anmodan ställa upp med en eller flera personer på tävlingsdagens morgon och hjälpa vaktmästaren om det har snöat på natten samt hjälpa till med rengöring av boxar efter tävlingarna.
  7. Vid överanmälan medtages i första hand hästar från istravsregionen (de som har licens i Årjäng).
  8. Förordnad banveterinär ska finnas på tävlingsdagen. Sjukvårdare rekommenderas.
  9. Hästar med startförbud kommer inte med i programmet.
  10. Se till att porten/dörren till parkeringen är stängd under tävlingarna så att skenande häst inte kan lämna stallbacken.