Resultat istrav – Karlanda Travklubb

Ordningsföljd lopp 2

5-1-2-3

Ordningsföljd lopp 3

2-3-1-4-5