Området sladdas ej onsdag

Banan och träningsslingor sladdas inte onsdag 16 oktober på grund av utbildning och semester.