Istravspropositioner 2019

Nu har alla klubbar lämnat in förslag på propositioner för istravsäsongen 2019, några har ändrat och några har samma som i år.

Propositioner Istrav 2019