ISTRAV 2020 – propositionerna är klara – nyhet i år!

Propositionerna inför Istraven 2020 är nu sammanställda och klara och finns att ta del av på hemsidan.
Klicka för att läsa.

Travklubbarna i området Årjäng/Eda/Arvika arrangerar själva istravsdagarna i samarbete med lokala travbanan som är Årjängstravet eller Arvikatravet. Varje travklubb sätter sina egna propositioner, fixar hederspriser till loppen och ställer upp med funktionärer. Detta med istrav är tradition sedan länge och det är ofta så att under istraven kommer de kommande stjärnor ut och gör sina debuter. Om travbanorna kan, helt beroende av väderprognoserna, isbeläggs travbanan för ett skonsamt underlag att köra på.

Tävlingsschema 2019/2020
9 november Silleruds travklubb Årjängstravet
11 Januari Karlanda Travklubb Årjängstravet
25 Januari Eda Travklubb Arvikatravet
1 Februari Holmedals Travklubb Årjängstravet
8 Februari Vadjungens Travklubb Arvikatravet
15 februari Töcksmarks Travklubb Årjängstravet
29 Februari V:a Fågelviks Travklubb Årjängstravet
14 Mars Blomskogs Travklubb Årjängstravet
28 Mars Nordmarks Härads Travklubb Årjängstravet
23 Maj Järnskogs Trafvarsällskap (Bygdetrav räknas utanför champion) Arvikatravet

Istravchampion räknas fram för säsongen i kategorierna: Årets kusk/ryttare, årets kusk/ryttare-ungdom (upp till 25 år) och årets ponnykusk/ryttare och dessa kommer prisas på första travdagen söndag 5 april. Segerrikaste kallblod hedras med en fri betäckning med Spik Mollyn skänkt av Stall Slotts (Iselin och Kenneth).

Nyhet i år
Nytt för i år på sportkontorets initiativ och som kommer erbjudas på travbanan Årjängstravet är ett idealtidslopp varje istravstävling med två olika träningstider från två distanser. Samma regler gäller i detta loppet som för provlopp/utbildningslopp istället för bygdetravsreglerna. Loppet är tänkt för ekipage som vill utbilda sig, träna ihop men inte köra så fort och för de som känner att de inte har en passande propp just den istravstävlingen. Inga priser delas ut i detta lopp utan här är det träning och att vara med som är i fokus. Tanken är alltså att det sätts två sakta idealtider som körs i ett lopp och tiderna kommer att meddelas inför varje anmälan. Vi tänker oss i trakterna kring 1.30-1.40 och 1.50-.2.00 där alla hästar kan anmälas till valfri propp.

Karlanda Travklubb med Kristina Kristiansson i spetsen har sagt ja och är positiva till initiativet och blir första travklubb att testa det eftersom de kör först lördag 11 januari.

Vi ser detta som ett försök att ge alla chansen att vara med på sina villkor med det långsiktiga målet om att fler hästar och licensinnehavare ska komma till start/ut i lopp. Vi hoppas att initiativet ska tas emot positivt och det känns helt i linje med satsning på ungdom och bredd som är fokusområden för Svensk Travsport 2020. (Johanna Karlin, travbanechef)