Champions 2019

KUSK OCH TRÄNARCHAMPION 2019 – Magnus Jakobsson

 

LÄRLINGS/UNGDOMSCHAMPION 2019 – Per Nilsson

AMATÖRCHAMPION 2019 – JAN SILVÉN

B-TRÄNARCHAMPION 2019 – REBECCA PAULSSON