Tävlingsrutiner


• Veterinär finns vid veterinärstallet på E18-sidan av stallområdet eller på besiktningsvolten. Veterinären övervakar provstarterna från bandomartornet

• Identifiering sker fr o m 2 tim före lopp 1 i gäststallarna. Provtagningspersonalern möter upp vid hästens boxplats. Häst som startat inom region 5 under de senaste 8 mån skall ej identifieras

• Dopingprov. Häst som ska dopingtestas möts av provtagningspersonal när den lämnar banan efter loppet.

• Nummerbrickor hämtas i inskrivningen och återlämnas där, väl rengjorda, senast 15 min efter sista loppet.

• Skoinformation kan också inrapporteras i inskrivningen.

• Alkotest genomförs på alla körsvenner i samtliga lopp.

• Vid montékval skall ryttare uppvisa hjälm och skyddsväst i inskrivningen.

• Värmning får ske fram till defilering i aktuellt lopp. Iakttag försiktighet om prisceremoni pågår. Icke startande häst får värmas fram till defilering av kvallopp och skall bära ”EJ-vojlock”. Värmning i bakvarv endast i de tre yttersta spåren.

• Defilering, i regel 7 minuter efter målgång i föregående lopp. Samling på besiktningsvolten på innerplan. Defilering i högervarv till 200 m pålen, direkt följt av provstart. Häst bör vara uppcheckad, men huvudstång får inte vara anspänd.

• Provstart med bil 1 timme före start av lopp 1.

• Prisceremoni äger rum vid vinnartribunen mitt emot måldomartornet och vid speciella tillfällen i vinnarcirkeln 20 m från mållinjen.

• Diskvalifikation ropas ut i högtalaren och hästens nummerbricka hängs ut på bandomartornet.

• Hovslagare finns tillgänglig under tävlingarna. Smedjan är belägen vid infarten till stallbacken.

• Sjukvårdare finns i måldomartornet.