Propositioner Istrav 2017

Ladda ner propositionerna som pdf!

Propositioner för istrav 2017

Allmänna regler

  1. Anmälningstiden utgår till Årjängstravet tisdag 10.00, 0573-711545 eller via mejl till viktoria.eriksson@arjang.travsport.se Arvikatravet när Vadjungen, Eda och Järnskog arrangerar 0570-509 00. Även ponnyloppen ska anmälas till sekretariaten senast tisdag kl 10.00.
  2. Efteranmälningar mottages ej.
  3. Tävlingarna börjar kl. 11.00, alltid med ponnylopp först.
  4. Startavgift 50kr.
  5. De som skall köra måste ha giltig tränar- och körlicens. ST:s regler ang. ålder för att köra lopp gäller samt att körsven skall ha av ST godkänd hjälm och säkerhetsväst.
  6. Resp. klubb som kör tävlingarna på banan i Årjäng skall utan anmodan ställa upp med en eller flera personer på tävlingsdagens morgon och hjälpa vaktmästaren om det har snöat på natten samt hjälpa till med rengöring av boxar efter tävlingarna.
  7. Vid överanmälan medtages i första hand hästar från istravsregionen (De som har licens på Årjäng).
  8. Hästar med startförbud på grund av veterinära skäl kommer inte med i programmet.
  9. Förordnad banveterinär skall finnas på tävlingarna. Sjukvårdare rekommenderas.
  10. Se till att porten/dörren till parkeringen är stängd under tävlingarna så att skenande häst inte kan lämna stallbacken.

 

Järnskogs Trafvarsällskap 10/6

prop jarnske 2017

 

 

KARLANDA TRAVKLUBB lördag 7 januari. Årjängs Travbana.                          Anmälan 0573 711545 senast tisdag 3 januari kl. 10.00

Kallblod
Prop 1 1640 3-åringar. Magnus Eliassons vandringspris. Lika start. Idealtid  2.00,0

Prop 2 2140 Högst 15.000 kr. Tillägg 20 m vid 3.000 kr, 40 m vid 7.500 kr.

Prop 3 2140  Högst 75.000 kr. Tillägg 20m vid 25.000 kr, 40 m vid 50.000 kr.

Prop 4 2140 Alla. Tillägg 20 m vid 125.000 kr, 40 m vid 200.000 kr, 60 m vid 400.000 kr, 80 m vid 600.000 kr.

Varmblod
Prop 5 2140 Högst 10.000 kr. Tillägg 20 m vid 5.000 kr.

Prop 6 2140 Högst 50.000 kr. Tillägg 20 m vid 25.000 kr.

Prop 7 2140 Alla. Tillägg 20 m vid 75.000 kr, 40 m vid 200.000 kr.

Prop 8 2140 Monté. Fri handicap.

Ponny
Prop 9 Ponnylopp Kat A och B. Fri handicap.

 

VADJUNGENS TRAVKLUBB lördag 14 januari. Arvika Travbana. Anmälan till Arvikatravet när Vadjungen, Eda och Järnskog arrangerar 0570-509 00. Anmälan senast tisdag 10 januari kl. 10.00.

Kallblod
Prop 1 2100 Högst 10.000 kr. 20 m gottgörelse för ostartade.

Prop 2 2100 Högst 110.000 kr. Tillägg 20 m vid 50.000 kr.

Prop 3 2100 Ostartade. Idealtid 2.00,0.

Varmblod
Prop 4 2100 3-åriga. Idealtid 1.30,0.

Prop 5 2100 Högst 20.000 kr. 20 m gottgörelse för ostartade.

Prop 6 2100 Högst 200.000 kr. Tillägg 20 m vid 60.000, 40m vid 130.000. 20 m gottgörelse för körsven med ungdomslicens (16-20år)

Prop 7 2100 Monté. Fri handicap.

Ponny
Prop 8 Ponnylopp Kat A och B. Fri Handicap.

 

 

EDA TRAVBLUBB söndag 22 januari. Arvikatravet. Anmälan till Arvikatravet när Vadjungen, Eda och Järnskog arrangerar 0570-509 00. Anmälan senast tisdag 17 januari kl 10.00.

Kallblod
Prop 1 2100 Högst 15.000 kr. Bror Guttmans minneslopp. Tillägg 20 m vid varje vunna 5.000 kr. Fördel  3-åringar. Vinnaren får en inteckning i Vandringspokal.

Prop 2 1700 Kappslädelopp. 15.000-125.000 kr. Tillägg 20 m vid 30.000 kr, 40 m vid 50.000 kr, 60 m vid 75.000 kr, 80 m vid 100.000 kr. Obs! Kappslädeloppet köres om banans före tillåter, annars köres det med sulky.

Prop 3 2100 125.000-450.000 kr. Tillägg 20 m vid 175.000 kr, 40 m vid 300.000 kr.

Varmblod
Prop 4 1700 Högst 15.000 kr. Tillägg 20 m vid 5.000 kr, 40 m vid 10.000 kr. Fördel  3-åriga.

Prop 5 2100 15.000-50.000 kr. Tillägg 20 m vid 30.000 kr. 20 m. gottgörelse för körsven med ungdomslicens (16 – 20 år).

Prop 6 2100 50.000-300.000 kr. Tillägg 20 m vid 75.000 kr, 40 m vid 150.000 kr, 60 m vid 225.000 kr.

Prop 7 2100 Monté. Fri handicap.

Ponny
Prop 8 Ponnylopp Kat A och B. Fri handicap.

 

 

HOLMEDALS TRAVKLUBB lördag 28 januari. Årjängs Travbana. Anmälan 0573 711545 senast tisdag 24 januari kl. 10.00.

Kallblod
Prop 1 1640 3-åringar. Idealtid 2.00,0. Vandringspris.

Prop 2 2140 Alla. Tillägg 20 m vid varje vunna 2.000 kr. 20 m gottgörelse för 4-åringar.

Prop 3 2140 Högst 50.000 kr. Tillägg 20 m vid 15.000 kr, 40 m vid 30.000 kr.

Prop 4 2140 Alla. Tillägg 20 m vid 75.000 kr, 40 m vid 130.000 kr, 60 m vid 225.000 kr, 80 m vid 300.000 kr, 100 m vid 500.000 kr.

Varmblod
Prop 5 2140 Högst 10.000 kr. Tillägg 20 m vid 5.000 kr. 20 m gottgörelse för 3-åringar.

Prop 6 2140 Alla. Tillägg 20 m vid varje vunna 30.000 kr.

Prop 7 2140 Alla. Tillägg 20 m vid 100.000 kr,  40 m vid 250.000 kr.

Prop 8 1640 Monté. Fri handicap

Ponny
Prop 9 Ponnylopp Kat A och B. Fri handicap.

 

 

TÖCKSMARKS TRAVKLUBB lördag 11 februari. Årjängs Travbana. Anmälan 0573 711545 senast tisdag 7 februari  kl. 10.00

Kallblod
Prop 1 2140 3-åringar. Idealtid 1.55,0

Prop 2 2140 1.38.0 och sämre. 20 m gottgörelse för ostartade.

Prop 3 2140 Högst 50.000 kr. Tillägg 20 m vid 15.000 kr, 40 m vid 30.000kr.

Prop 4 2140 Alla. Tillägg 20 m vid 125.000 kr, 40 m vid 250.000 kr, 60 m vid 500.000 kr. Hederstäcke till segraren.

Varmblod
Prop 5 2140 Högst 10.000 kr. 20 m gottgörelse för 3-åringar.

Prop 6 2140 Högst 60.000 kr. Tillägg 20 m vid 25.000 kr. 20 m gottgörelse för körsven med ungdomslicens ( 16 – 20 år).

Prop 7 2140 Högst 210.000 kr. Tillägg 20 m vid 95.000 kr.

Prop 8 2140 Monté. Fri handicap.

Ponny
Prop 9  Ponnylopp Kat A och B. Fri handicap.

 

 

V:A FÅGELVIKS TRAVKLUBB lördag 18 februari 2015. Årjängs Travbana. Anmälan 0573 711545 senast tisdag 14 februari  kl. 10.00

Kallblod
Prop 1 2140 3-åringar. Idealtid 1.50

Prop 2 2140 Högst 25.000 kr. Tillägg 20 m vid 5.000 kr, 40 m vid 15.000 kr. 20 m gottgörelse för 4-åringar.

Prop 3 2140 Alla. Tillägg 20 m vid 50.000 kr, 40 m vid 100.000 kr, 60 m vid 150.000 kr, 80 m vid 300.000 kr.

Varmblod
Prop 4 2140 Högst 10.000 kr. Tillägg 20 m för 4-åriga och äldre.

Prop 5 2140 Högst 25.000 kr. 20 m gottgörelse för körsven med ungdomslicens (16-20 år)

Prop 6 2140 Alla. Tillägg 20 m vid 50.000 kr, 40 m vid 150.000 kr, 60 m vid 400.000 kr.

Prop 7  2140 Monté. Fri handicap.

Ponny
Prop 8 Ponnylopp Kat A och B. Fri handicap.

 

 

BLOMSKOGS TRAVKLUBB  lördag 4 mars. Årjängs Travbana. Anmälan 0573 711545 Årjängstravet senast tisdag 28 februari kl 10.00

Kallblod
Prop 1 2140 3-åringar. Lika Start. Lika start.

Prop 2 2140 Alla. Tillägg 20 m för varje vunna 7.000 kr. 20 m gottgörelse för körsven med ungdomslicens (16-20 år)

Prop 3 2140 Alla. Tillägg 20 m vid 40.000 kr, 40 m vid 80.000 kr, 60 m vid 160.000, 80 m vid 320.000 kr.

Varmblod
Prop 4 2140 Högst 20.000 kr. Tillägg 20 m vid 10.000 kr. 20 m gottgörelse för 3-åringar.

Prop 5 2140 Högst 100.000 kr. Tillägg 20 m vid 50.000 kr.

Prop 6 2140 Alla. Ossian Anderssons Minneslopp. Tillägg 20 m vid 275.000 kr

Prop 7 2140 Monté. Fri handicap.

Ponny
Prop 8 Ponnylopp Kat A och B. Fri handicap.

 

 

NORDMARKS HÄRADS TRAVKLUBB lördag 11 mars. Årjängs Travbana. Anmälan 0573 711545 Årjängstravet senast tisdag 7 mars 10.00

Kallblod
Prop 1 2140 Högst 20.000 kr. Tillägg 20 m vid 5.000 kr.

Prop 2 2140 Alla. Tillägg 20 m vid 40.000 kr, 40 m vid 120.000 kr, 60 m vid 200.000 kr, 80 m vid 300.000 kr. 20 m gottgörelse för körsven med ungdomslicens (16-20 år)

Varmblod
Prop 3 2140 Högst 12.000 kr. Tillägg 20 m vid 5.000 kr. 20 m gottgörelse för 3-åringar.

Prop 4 2140 Högst 75.000 kr. Tillägg 20 m vid 25.000 kr. 20 m gottgörelse för körsven med ungdomslicens (16-20 år)

Prop 5 2140 Högst 200.000 kr. Tillägg 20 m vid 100.000 kr.

Prop 6 2140 Lägst 200.000 kr. Tillägg 20 m vid 500.000 kr.

Prop 7  2140 Monté. Fri handicap.

Ponny
Prop 8                                             Ponnylopp Kat A och B. Fri Handicap.

Denna dag körs kvallopp, ej montékval.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *