Istrav/Bygdetrav

Istravmeetinget körs på Årjängstravet och Arvikatravet. Tio tävlingsdagar avverkas där varje lokal travklubb är värdar för varsin tävlingsdag.

Allmänna regler

1. Anmälningstiden utgår till Årjängstravet tisdag 09.00, (Karlanda onsdag) 0573-711545, Arvikatravet när Vadjungen, Eda och Järnskog arrangerar 0570-509 00, 070-329 90 51. Även ponnyloppen skall anmälas till sekretariatet senast tisdag kl.09.00. Proppar för ponny.
2. Efteranmälningar mottages ej.
3. Tävlingarna börjar kl. 11.00, alltid med ponnylopp först.
4. Startavgift 100 kr.
5. De som skall köra lopp måste ha giltig tränar- eller körlicens. ST:s regler ang. ålder för att köra lopp gäller samt att körsven skall ha av ST godkänd hjälm.
6. Resp. klubb som kör tävlingar på banan i Årjäng skall utan anmodan ställa upp med en eller flera personer på tävlingsdagens morgon och hjälpa vaktmästaren om det har snöat på natten samt hjälpa till med rengörning av boxar efter tävlingarna.
7. Vid överanmälan medtages i första hand hästar från istravsregionen (de som har licens i Årjäng.)
8. Förordnad banveterinär skall finnas på tävlingsdagen. Sjukvårdare rekommenderas.
9. Hästar med startförbud på grund av veterinära skäl kommer inte med i programmet.Förordnad banveterinär skall finnas på tävlingarna. Sjukvårdare rekommenderas.
10. Se till att porten/dörren till parkeringen är stängd under tävlingarna så att skenande häst inte kan lämna stallbacken

 

2014/2015

SILLERUDS TRAVKLUBB  lördag 15 nov 2014 på Årjängstravet.
Anmälan  0573 711545 eller johanna.karlin@arjang.travsport.se senast tisdag 11/11 kl  10.00. Inga efteranmälningar mottages, respektera detta!!!

Kallblod
Prop 1      1640 m  2-åringar. Tillägg 20 m för hingstar o valacker. OBS Idealtid 1.58
Prop 2      2140 m  Högst 20 000. Tillägg vid 2000 – 6000 – 12000 20 m gottgörelse för ostartade 3-åringar.
Prop 3      2140 m  Högst 130 000. Tillägg vid 30 – 60 – 90 000. 20 m gottgörelse för körsven 16-25 år.
Prop 4      1640 m Tillägg vid 200 – 300 – 400 – 600 – 1 000 000.

Varmblod
Prop 5      1640 m  2-åringar. Tillägg 20 m för hingstar o valacker.
Prop 6      2140 m  Högst 20 000. Tillägg vid 5 000 – 10 000.  20 m gottgörelse för ostartade 3-åringar.
Prop 7      2140 m Högst 100 000. Tillägg vid 30 000 – 60 000. 20 m gottgörelse körsven 16-25 år.
Prop 8      2140 m Lars Dunders Vandringspris. Tillägg vid 150 – 300 – 500 000.
Prop 9      1640 m Monté. Fri Handicap
Prop 10    Ponnylopp A  Ponnylopp B. Proppar för ponnylopp.


KARLANDA TRAVKLUBB
lördag 10 januari på Årjängstravet.
Anmälan 0573 711545 senast onsdag 7/1 kl. 09.00

Kallblod
Prop 1        1640          3-åringar. Magnus Eliassons vandringspris. Lika start. Idealtid  2.00,0
Prop 2       2140          Högst 15.000. 20 m. 3.000, 40 m. 7.500 kr.
Prop 3       2140          Högst 75.000. 20m. 25.000, 40 m. 50.000 kr.
Prop 4        2140           20 m. 125.000, 40 m. 200.000, 60 m. 400.000, 80m. 600.000 kr.

Varmblod
Prop 5       2140           Högst 10.000. 20 m. 5.000 kr.
Prop 6       2140          Högst 50.000. 20 m. 25.000 kr. 20 m. gottgörelse för körsven med ungdomslicens (16 – 20 år)
Prop 7       2140           20 m. vid 75.000, 40 m. 200.000 kr.
Prop 8       2140           Monté, fri handicap
Prop 9                           Ponnylopp kat A och B. Proppar för ponny.


HOLMEDALS TRAVKLUBB
lördag 17 januari på Årjängstravet.
Anmälan 0573 711545 senast tisdag 13/1 kl. 09.00

Kallblod
Prop 1        1640          3-åringar. Lika start. Vandringspris. Idealtid 2.00,0
Prop 2       2140          Tillägg 20 m. per vunna 2.000 kr. Gottgörelse för 4-åringar.
Prop 3       2140          Högst 50.000. 20 m. 15.000, 40 m. 30.000.
Prop 4       2140          20 m. 75.000, 40 m. 130.000, 60 m. 225.000, 80 m. 300.000, 100 m. 500.000 kr.

Varmblod
Prop 5       2140          Högst 10.000. 20 m. 5.000 kr. Gottgörelse för 3-åringar.
Prop 6       2140          Tillägg per vunna 30.000 kr.  20 m gottgörelse för körsven med ungdomslicens (16 – 20 år)
Prop 7       2140          20 m. 100.000  40 m 250.000
Prop 8       1640          Monté, fri handicap
Prop 9                         Ponnylopp kat A och B. Prositioner för ponny.

 

EDA TRAVBLUBB lördag 24 januari. Arvikatravet.
Anmälan till Arvikatravet när Vadjungen, Eda och Järnskog arrangerar 0570-509 00, 070-329 90 51. Anmälan senast tis 20/1 kl 9.00.

Kallblod
Prop 1        1700          Högst 5.000, tillägg 20m för häst som startat
Prop 2       2100          Bror Guttmans minneslopp, vinnaren får en inteckning i Vandringspokal. Högst 50.000, tillägg 20 m vid 30.000.
Prop 3       2100          Tillägg 20m vid 100.000, 40m vid 150.000, 60m vid 200.000. 20m gottgörelse för ungdomslicens.

Varmblod
Prop 4       1700          Högst 5.000, tillägg 20m för häst som startat
Prop 5       2100          Högst 50.000, tillägg 20m vid 20 000. 20m gottgörelse för ungdomslicens.
Prop 6       2100          Högst 250 000, tillägg 20m vid 100 000 och 40m vid 175 000.
Prop 7       2100          Monté, fri handicap
Prop 8                         Ponnylopp kat A och B. Propositioner för ponny.

 

TÖCKSMARKS TRAVKLUBB lördag 7 februari på Årjängstravet.
Anmälan 0573 711545 senast tisdag 27/1 kl. 9.00

Kallblod
Prop 1        2140          3-åringar.  Idealtid 1.55,0
Prop 2       2140          1.38.0 och sämre. Gottgörelse för ostartade.
Prop 3       2140          Högst 50.000. 20 m. 15.000 kr. 40m. 30.000kr.
Prop 4       2140          20m 125.000, 40m 250.000, 60m 500.000 kr. Täcke till segraren.

Varmblod
Prop 5       2140          Högst 10.000. Gottgörelse för 3-åringar.
Prop 6       2140          Högst 60.000, 20 m. 25.000 kr  20 m gottgörelse för körsven med ungdomslicens ( 16 – 20 år).
Prop 7       2140          Högst 210.000, 20m 95.000 kr.
Prop 8       2140          Monté, fri handicap
Prop 9                         Ponnylopp kat A och B. Propositioner för ponny.

 

JÄRNSKOGS TRAVFARSÄLLSKAP lördag 14 februari. Arvika Travbana.
Anmälan till Arvikatravet när Vadjungen, Eda och Järnskog arrangerar 0570-509 00, 070-329 90 51. Anmälan senast tis 10/2 kl 9.00

Kallblod
Prop 1        1700          3-åringar. Idealtid 2.00
Prop 2       2100          Högst 10.000. 20m gottgörelse för 4-åringar
Prop 3       2500         Högst 55.000. 20 m. 25.000 kr
Prop 4       2100          John Högbergs Minneslopp. Fördel ston. Tillägg 20 m. 80.000, 40 m. 150.000, 60 m. 300.000, 80m 650.000

Varmblod

Prop 5       2100          Högst 15.000. 20 m. 7.000 kr. Gottgörelse för 3-åringar
Prop 6       2100          Högst 150.000. 20m. 30.000 , 40m 75.000 kr 20m gottgörelse för körsven med ungdomslicens (16-20år)
Prop 7       1300          Supersprint. Tillägg 20 m. 300.000 kr.
Prop 8       1700          Monté, fri handicap
Prop 9                         Ponnylopp kat A och B. Propositioner för ponny.

 

V:A FÅGELVIKS TRAVKLUBB lördag 21 februari. Årjängs Travbana.
Anmälan 0573 711545 senast tisdag 17/2 kl. 9.00

Kallblod
Prop 1        1640          Foxenpokalen. 3-åringar. Lika start. Vandringspris
Prop 2       2140          Högst 25.000, 20m. 5000, 40m15000 Gottgörelse för 4-åringar.
Prop 3       2140          V:a Fågelviks Travklubbs lopp.20 m. 50.000, 40 m. 100.000 60 m. 150.000, 80 m. 300.000 kr.

Varmblod
Prop 4       2140          Högst 10.000  20m för 4 år och äldre
Prop 5       2140          Högst    25.000 kr.  20 m gottgörelse för körsven med ungdomslicens ( 16 – 20 år)
Prop 6       2140          20 m. 50.000, 40 m. 150.000 , 60 m. 400.000 kr.
Prop 7       2140          Monté, fri handicap
Prop 8                        Ponnylopp kat A och B. Propositioner för ponny.

 

VADJUNGENS TRAVKLUBB lördag 28 februari. Arvika Travbana.
Anmälan till Arvikatravet när Vadjungen, Eda och Järnskog arrangerar 0570-509 00, 070-329 90 51. Anmälan senast tisdag 24/2 kl 9.00

Kallblod
Prop 1        2100          Högst 10.000. 20 m. gottgörelse för ostartade.
Prop 2       2100          Högst 110.000. 20 m. 50.000 kr.
Prop 3       2100          Ostartade, idealtid 2.00

Varmblod
Prop 4       2100          3-åriga. Idealtid 1.30
Prop 5       2100          Högst 20.000. 20m gottgörelse för ostartade
Prop 6       2100          Högst 200.000. 20m vid 60.000, 40m vid 130.000 20 m gottgörelse för körsven med ungdomslicens (16-20år)
Prop 7       2100          Monté, fri handicap
Prop 8                        Ponnylopp kat A och B. Propositioner för ponny.

 

BLOMSKOGS TRAVKLUBB  lördag 14 mars. Årjängs Travbana.
Anmälan 0573 711545 Årjängstravet senast tisdag 10/3 kl 9.00

Kallblod
Prop 1        1640          3-åringar. Lika start.
Prop 2       2140          Tillägg för varje vunna 7.000 20 m gottgörelse för körsven med ungdomslicens (16-20 år)
Prop 3       2140          20 m. 40.000, 40 m. 80.000, 60 m. 160.000, 80 m. 320.000

Varmblod
Prop 4       2140          Högst 20.000, 20m 10.000 kr. 20m gottgörelse för 3-åringar.
Prop 5       2140          Högst 100.000, 20m 50.000 kr.
Prop 6       2140          Ossian Anderssons Minneslopp. Tillägg vid 275.000
Prop 7       2140          Monté, fri handicap
Prop 8                        Ponnylopp kat A och B. Propositioner för ponny.

 

NORDMARKS HÄRADS TRAVKLUBB lördag 28 mars. Årjängs Travbana.
Anmälan 0573 711545 Årjängstravet senast tisdag 24/3  9.00

Kallblod
Prop 1        2140          Högst 20.000. 20 m. 5.000 kr.
Prop 2       2140          20 m. 40.000, 40 m. 120.000, 60 m 200.000, 80 m. 300.000 kr. 20 m gottgörelse för körsven med ungdomslicens (16-20 år)
Prop 3       2140          Ponnylopp
Prop 4       1140           Monté OBS både vbl och kbl (fri handicap)

Varmblod
Prop 5       2140          Högst 12.000, 20m 5000 kr. 20m gottgörelse 3-år
Prop 6       2140          Högst 75000, 20m 25000 kr. 20m gottgörelse för ungdomslicens
Prop 7       2140          Högst 200.000, 20m 100.000 kr.
Prop 8       2140          Pähr & Vivan Erikssons vandringspris. Lägst 200.000, 20m 500.000 kr.
Prop 9                          Ponnylopp kat A och B. Propositioner för ponny.

Denna dag körs kvallopp, ej montékval