Travmuséet


Ett modernt museum som tar dig med till hästens ursprung och vidare genom historien för att belysa den stora roll hästen spelat.
I lokalerna finns förutom utställningar, museibutik, modern konferensanläggning och ett näringslivscenter.

Läs mer på www.travmuseet.com