Historik

FÖRORD

Jag, redaktör Kroken (Blädder), har fått uppdraget att i största korthet meddela några data ur Årjängstravets historia. Den som vill ha en fylligare redovisning hänvisas till Permans oöverträffade jubileumsskrift ÅRJÄNGSTRAVET 1936 – 1986. Ur den har jag helt utan hämningar knyckt mycket av det följande och ännu mer har jag plagierat från mina egna skriverier i Årjängsprogrammet, där jag härjat helt fritt efter pensionsavgången från speakerkallet (1964-96). I Permans efterföljd har jag valt att behandla varje årtionde för sig.