10/6 kör Järnskogs Trafvarsällskap bygdetrav

Sista ”istravstävlinge”.
Propositioner till denna dag finns här och även under fliken Istrav/ Bygdetrav:

prop jarnske 2017